Kwaliteit & Duurzaamheid

Kwaliteit is topprioriteit

Dejond ademt kwaliteit, en dat merk je aan alles wat we doen. Ieder van ons is betrokken bij het kwaliteitsgebeuren: we verdelen en produceren hoogkwalitatieve producten, garanderen stipte leveringen en besteden veel aandacht aan klanttevredenheid. Kortom, kwaliteit is – samen met duurzaamheid – onze topprioriteit. Dit volledig in lijn met onze visie

“Dejond is gekend voor het tijdig leveren van technisch hoogstaande producten en diensten van uitstekende kwaliteit aan de maakindustrie. Wij willen deze marktpositie behouden en zelfs verder versterken door voor onze klanten een technische oplossing te bieden via één aanspreekpunt. Doel is om van een leveranciers/klantrelatie te evolueren naar een partnerschap en hierdoor een duurzame groei van onze toegevoegde waarde te verzekeren. Wij geloven zeer sterk dat de drijvende kracht hierachter de expertise en kennis van onze gemotiveerde medewerkers is. Dit – in combinatie met een open communicatie naar onze klanten en andere stakeholders – zorgt ervoor dat wij innovatieve oplossingen kunnen bieden volgens de gewenste kwaliteit, op tijd, tegen de juiste prijs en tot volledige tevredenheid van onze klanten.”

Lees hier meer over ons kwaliteitsbeleid

 

En 9100 gecertificeerd

Dejond Fastening Systems en Tubtara® blindklinkmoeren hebben dit kwaliteitsbeleid bevestigd in een kwaliteitsmanagementsysteem. Op vraag van de luchtvaartindustrie hebben we in 2014 het bestaande ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem geüpgraded naar het hogere EN 9100 niveau. De EN 9100 certificering is van toepassing op de ontwikkeling, productie en verkoop van Tubtara® blindklinkmoeren en de distributie van hoogwaardige bevestigingssystemen. Deze certificatie helpt ons om aan de strengste eisen van onze klanten te voldoen en onze positie in de luchtvaartindustrie te verstevigen.

We investeren voortdurend in kwaliteitscontroles en -audits. De bevindingen gebruiken we om de doeltreffendheid van ons systeem te beoordelen en kansen voor verbetering vast te stellen. Het kwaliteitsmanagementsysteem helpt ons om onze doelstellingen te realiseren door gerichte acties en verbeteringen toe te passen.

Bekijk EN 9100 certificaat

 

Duurzaamheid zit in ons DNA

Kwaliteit is bij Dejond onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Beide zitten in ons DNA. Het hele Dejond team zet zich in om te voldoen aan de groene uitdagingen van de toekomst. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheden en we streven naar een evenwicht tussen economische, sociale en milieuaspecten.  Ook veiligheid is één van de kernwaarden van ons dagelijks gevoerd beleid.

Milieuzorg noemen wij dat, verbonden aan concrete acties. 

Enkele voorbeelden:

  • Beperken van het energieverbruik en reductie van de CO²-uitstoot door energiebesparende maatregelen
  • Rationaliseren van de afvalstromen door afval te voorkomen en door een doorgedreven gescheiden inzameling en verwerking, waarbij hergebruik voorrang krijgt
  • Stimuleren van een rationeel gebruik van grond- en hulpstoffen zoals water, papier, brandstof, …
  • Beperken van de lozingen naar de riool enkel tot huishoudelijk afvalwater
  • Het scheppen van een kader en draagvlak voor het milieubeleid
  • Communiceren van milieubeleid, doelstellingen, acties en realisaties

Lees hier meer over ons duurzaamheidsbeleid:

Verder heeft Dejond ook een uniek systeem opgezet voor de recyclage van draai-en freesafval van koper en messing, ook toepasbaar voor kleinere hoeveelheden.  In Nederland werken we daarvoor samen met onze partner ENF.

Vergelijken 0